Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Panolong/ beam end

Walang handang data sa ngayon

Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Petsa ng paggawa

Walang handang data sa ngayon

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Maranao

Kolektibo ng mga Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Lugar ng Pinanggalingan

Lanao del Sur

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

Purchase

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Walang handang data sa ngayon

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Walang handang data sa ngayon

Uring Antropolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

polychrome paint chipping off, poor condition; has signs of wood disintegration

Materyal

Wood

Mga Sukat

48.00 x 31.80 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Casino, Eric S. " Ats & Peoples of the Southern Philippines." (In Casal, et.al The People & Art of the Philippines. Los Angeles: University of California, 1981), pp. 171-172

Anotasyon

Panolong ang tawag sa dugtong na bahagi ng biga ng malaking bahay ng may-kayang pamilyang Maranao—dugtong na humigit-kumulang ay malaking parisukat na kahoy. Puspos ang kabuuan ng dalawang mukha ng parisukat ng ukit sa estilo ng paguukit na kung tawagi’y okir ng mga Maranao. (Ito’y ukkil sa mga Tausug.) Pormal na estetiko ang okir, na isang tradisyon ng pag-uukit ng tuloy-tuloy na linyang kurbada, na wari’y dumadaloy na alon na parepareho ang sukat. Matalas ang pang-sipat ng mga Maranao na dalubhasa sa okir. Kakaibang isip at kamay ang kayang mag-ukit ng walang mintis ang dingas. Kalimitan, sa mga pinaka-marikit na panolong, tampok sa bandang gitna ang isang pigurang mala-ahas. Ito’y tinatawag nilang na naga, hango sa wikang Sanskrit: mahiwagang ahas o serpyente. Napapaloob ang naga ng Timog Asya sa mitolohiya ng kapuluang Timog Silangang Asya, kung saan s umanibang dayuhang serpyente sa mga mahiwagang reptilya tulad ng buwaya at ahas.

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.