Pinag-uusapan Ngayon

Bukas ang KwarTalk 24/7: Lumalago ang 21AM sa mga patuloy at sulputang diskusyon, palihan, debate, malalalim na pag- uusap, palitan ng balitan, mga payo, pagtagpo ng mga posisyon, at iba pa. Sa kwartong ito, maaaring mayroong mga bisita, o wala, bukod sa enganyo ng isang likhang sining, o isang diskusyong naka-schedule. Ang KwarTalk ay isang demokratikong espasyo, bukas sa madlang magalang sa magkaayon o magkasalungat na mga kuro-kuro. Karaniwang impormal ang tagpuan dito, dahil makikinita ang mga ugnayang nangyayari rito.

Pumasok sa KwarTalk