Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Untitled (Little Theater Curtain)

Textile

Manlilikha

ROBERTO CHABET

Petsa ng paggawa

c. 1971

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Tagalog

Kolektibo ng mga Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Lugar ng Pinanggalingan

Walang handang data sa ngayon

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

Commissioned by CCP

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Textile

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Tapestry

Uring Antropolohikal

Artwork

Uring Museolohikal

Tapestry

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Good

Materyal

Tapestry

Mga Sukat

613.00 x 1512.00 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

To know more about this artwork, watch its feature from CCP's Cultural Cache Online video series: Cultural Cache Online: Episode 7 feat. Little Theater Curtain by Roberto Chabet, with Boots Herrera

Anotasyon

Walang handang data sa ngayon

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.