Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Composition 2

Mixed Media

Manlilikha

LISA PEREZ

Petsa ng paggawa

1984

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Kolektibo ng mga Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Lugar ng Pinanggalingan

Walang handang data sa ngayon

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

n/a

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Mixed Media

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Collage

Uring Antropolohikal

Artwork

Uring Museolohikal

Collage

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Good

Materyal

Paper collage

Mga Sukat

60.20 x 44.90 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Walang handang data sa ngayon

Anotasyon

The artist interprets solid seriality, which is fused with the discipline of the grid, and then inflected with shifting chromatic tones. 

Annotation by Cid Reyes.

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.