Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Punamhan

Carving

Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Petsa ng paggawa

Walang handang data sa ngayon

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Ifugao

Kolektibo ng mga Manlilikha

Ifugao

Lugar ng Pinanggalingan

Walang handang data sa ngayon

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

Purchase

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Carving

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Walang handang data sa ngayon

Uring Antropolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Big hole on cover; good and stable; one leg has a crack

Materyal

Wood

Mga Sukat

61.00 x 19.50 x 25.50 cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Ellis, George R. "Arts & People of the Northern Philippines" (In Casal, et.al. The People & Art of the Philippines. Los Angeles: University of California, 1981), p. 250

Anotasyon

Binubuo ng katangitangi ngunit sa pangkalahata’y pormal na magkakauri sa iisang kategorya ng paglililok ng mga Ifugao na kung tawagin nilay’ punamhan. May dagdag na pampahaba sa magkabilang dulo ng parihabang kahon (kalimita’y wari’y nguso ng baboy). Maaring may inukit sa takip nito (kalimita’y ahas o butiki). Ito’y mga kahong pinagsisidlan ng mga bagay-bagay ng gamit sa pagriritwal na kaugnay sa pagsasaka ng palay sa baitang-baitang na linang. Kilala nitong ika-20 dantaon sa pagkakaugnay nitong lilok na kahon sa pagsasaka ng palay; ngunit maaring nakaugnay sa ibang agrikultura ang mga punamhan nung kalaonan, sa dahilang nagtanim noon ng mga halamang ugat sa baitang-baitang na linang. Bahagi ang punamhan sa grupo ng nililok na kasama ang pares na bulol, na sabay nito’y ginagamit sa ritwal sa panahon ng ani ng palay. Ibinababa ang pares na bulol at punamhan mula sa alang—isang maliit na bahay kung saan ito itinatagong nakapatong sa isang biga buong taon, kasama ng imbak na palay mula sa nagdaang ani—upang makasama sa ritwal na nagtatakda ng ani.

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.