Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Chine cole with photography

Walang handang data sa ngayon

Manlilikha

FELIX "NONON" PADILLA

Petsa ng paggawa

1983

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Tagalog

Kolektibo ng mga Manlilikha

n/a

Lugar ng Pinanggalingan

Metro Manila

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

none

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Walang handang data sa ngayon

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Chine colle with photograph relief over photocopy

Uring Antropolohikal

Artwork

Uring Museolohikal

Chine colle with photograph relief over photocopy

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Excellent

Materyal

ink, paper

Mga Sukat

11.70 x 15.70 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Walang handang data sa ngayon

Anotasyon

Walang handang data sa ngayon

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.