Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Bottle Gatherers

Painting

Manlilikha

VICENTE MANANSALA

Petsa ng paggawa

1961

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Pampango

Kolektibo ng mga Manlilikha

n/a

Lugar ng Pinanggalingan

Metro Manila

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

Donation

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Painting

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Walang handang data sa ngayon

Uring Antropolohikal

Artwork

Uring Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Excellent

Materyal

Oil on canvas

Mga Sukat

88.50 x 116.50 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Walang handang data sa ngayon

Anotasyon

Tanyag bilang isang—o pinaka—tagapanguna ng Kubismo sa Pilipinas, minarapat ni Vicente Manansalang pagyamanin itong estilong ito sa pamamagitan ng pagsasapin-sapin ng pahid ng kulay na ang epekto’y naaaninag pa rin ang mga nasapailalim na pahid. Tinawag na “Transparent Cubism” ang inimbento niyang teknik ng pagpipintura. Bukod pa, naging makabuluhan ang ganitong proseso sa pagpapahayag niya ng ukol sa kalagayan ng kapus-palad na mamamayan. Ang pag-aninag ng iba’t ibang sapin, sabay-sabay, ang nagbibigay ng katangiang angkop sa mga imahen ng karalitaan: nagmimistulang malalim ang panahon at malawak ang saklaw ng kahirapang mababanaag. Bagama’t hindi naiuugnay ang pangkalahatang obra ni Vicente Manansala, Pambansang Alagad ng Sining, sa mga isyung panlipunang binigyang tingkad ng mga Social Realist ng henerasyong sunod sa kanya, kilala siya sa pagtingin nya sa kalagayan ng dukhang tagabukid—lalu na yaong mga lumipat at naging mga maralitang tagalungsod.

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.