Ikatlong Modyul ng Pampublikong Pambungad ng 21AM: Mga guro ng sining
Dagdág Dunong

Ikatlong Modyul ng Pampublikong Pambungad ng 21AM: Mga guro ng sining

Noong 2 Setyembre 2021, pinulong ng CCP VAMD ang mahigit sa 70 guro mula sa 38 institusyon sa buong bansa para sa ikatlong Modyul ng Pampublikong Pambungad ng 21AM. Katuwang ang CCP Arts Education Department, tinalakay sa sesyon ang potensyal na hain ng 21AM sa edukasyon at kung paano makatutulong sa nakapupukaw na pagsusumikap ng mga guro, lalo na sa distance learning.