Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

A Bosom Friend, 4/5

Print

Manlilikha

IMELDA PILAPIL

Petsa ng paggawa

1979

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Kolektibo ng mga Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Lugar ng Pinanggalingan

Metro Manila

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

n/a

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Print

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Relief

Uring Antropolohikal

Artwork

Uring Museolohikal

Relief

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Good

Materyal

Blind embossing on paper

Mga Sukat

34.90 x 26.60 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Walang handang data sa ngayon

Anotasyon

Imelda Pilapil is a sculptor that transforms glass, metal, and stone into shapes and forms evocative of the water element and oceanic grandeur, soliciting multidimensional meanings. Paper, too, is another expressive material that has given her a distinct pleasure and on which she has endowed a specific elegance of execution. 

Annotation by Cid Reyes.

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.