Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Panapisan/ Tubular Garment

Ikat Dyeing

Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Petsa ng paggawa

Walang handang data sa ngayon

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Bagobo

Kolektibo ng mga Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Lugar ng Pinanggalingan

Davao

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

n/a

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Ikat Dyeing

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Walang handang data sa ngayon

Uring Antropolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Good

Materyal

Abaca

Mga Sukat

67.00 x 78.00 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Walang handang data sa ngayon

Anotasyon

Itong hinabing abaka (Musa textilis Nee) ay tinahi upang maging malong o pananamit na hugis tubo, na panapisan kung tawagin ng mga Bagobong gumawa nito—bagamat palasak sa mga kapuluan ng Timog Silangang Asya ang telang nakaikot sa baiwang ng babae, o tapis, na ugat ng panapisan. Pambihira na ngayon ang ganitong kasuotan, dahil sa panghihina ng kaalaman ng pagbubudbud (ikat) sa mga Bagobo. Binudbudan ang hanay (weft ikat) nitong panapisang ito. Ito’y teknik ng pagtatali ng maliliit ng bahagi ng mga maliliit na bungkos ng sinulid na magiging hanay, at pagtitina ng mga tinaling maliliit na bungkos na tinanggal sa instrumento ng paghahanay, at pangtatanggal ng lahat ng tali matapos magtina. Ang resulta’y sinulid na madilim at maputi, o positibo at negatibo sa kahabaan ng mga ito. Pagkatapos pa ang paghahabi, kung kailangan lumilitaw ang anyo ng mga reptilya, lalung lalo na ang buwaya, na mahalaga sa mito ng mga kapuluang Timog Hilagang Asya.

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.