Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Karaweweng/ Necklace

Walang handang data sa ngayon

Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Petsa ng paggawa

Walang handang data sa ngayon

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Gaddang

Kolektibo ng mga Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Lugar ng Pinanggalingan

Paracelis. Mt. Province

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

Purchase

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Walang handang data sa ngayon

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Walang handang data sa ngayon

Uring Antropolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Good and stable

Materyal

Beads, shells, plastic , metal, stone

Mga Sukat

47.00 x 8.00 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Solheim II, Wilhelm G. " Philippine Prehistory." ( (In Casal, et.al. The People & Art of the Philippines. Los Angeles: University of California, 1981), pp. 62,69-71

Anotasyon

Mga cowrie shells na may pareparehong liit at iba’t-ibang kulay ng beads na bubog ang pinagsasama-sama’t pinagkakabit-kabit upang makabuo ng isang karaweweng. Ito’y isang uri ng alahas na pansabit sa leeg. Ngunit nasa likod ng babaeng nagsusuot nito ang malapad at matrabahong bahagi, samantalang sa harap niya naman ang iisang hanay ng beads. Mga Ga’dang ng bayan ng Paracelis, Mt. Province, lamang ang nagsusuot ng ganitong anyo ng pansabit sa leeg. (May mga Ga’dang ding naninirahan sa ilang sulok kapatagan ng Nueva Viscaya; ngunit ang mga ito’y maagang naging Kristiano nung panahon ng Kastila.) Kalat sa mga lugar ng mga Ga’dang at Kalinga ang liit at kulay ng beads—pula, dilaw, asul, at puti—at maraming pagkakahawig ang anyo ng beadwork ng dalawang grupo. Ngunit ang mga halimbawa ng pinakamagagandang gawang Ga’dang ay pawang gumamit ng pinakamaliliit na beads, yung bersyon mang naaninag o hindi; at higit na marami itong mga beads. Kinakatawan ng isang karaweweng ang mapagtiyagang pag-iipon ng cowrie shells at beads na halos iisa ang anyo, liit, at kulay: mga shells at beads na unti-unting nilikom mula sa baybaying dagat na ubod ng layo hanggang sa kabundukan, sa pagdaan ng mga dekada o pagsalin ng mga henerasyon.

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.