Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Tambara/Ritual Vessel

Assemblage

Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Petsa ng paggawa

Walang handang data sa ngayon

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Bagobo

Kolektibo ng mga Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Lugar ng Pinanggalingan

Davao

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

Purchase

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Assemblage

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Bricolage

Uring Antropolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Museolohikal

Bricolage

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Good and stable

Materyal

Bamboo, coconut shell, wood, assorment of objects

Mga Sukat

66.00 x 11.00 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Benedict,Laura Watson, "A Study of Bagobo Ceremionial, Magic &Myth," Annals of the New York Academy of Science,XXV, New York, 1961

Anotasyon

Walang handang data sa ngayon

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.