Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Hagabi/bench

Sculpture

Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Petsa ng paggawa

Walang handang data sa ngayon

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Ifugao

Kolektibo ng mga Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Lugar ng Pinanggalingan

Ifugao

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

Purchase

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Sculpture

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Carving

Uring Antropolohikal

Ritual sculpture

Uring Museolohikal

Carving

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Good and stable

Materyal

Wood

Mga Sukat

400.00 x 62.00 x 63.00 cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Ellis, George R. "Arts & People of the Northern Philippines" (In Casal, et.al. The People & Art pf the Philippines. Los Angeles: University of California, 1981), pp. 249-250

Anotasyon

Walang handang data sa ngayon

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.