Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Molotov Cocktail 8/10

Print

Manlilikha

VIRGILIO AVIADO

Petsa ng paggawa

1970

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Tagalog

Kolektibo ng mga Manlilikha

n/a

Lugar ng Pinanggalingan

Metro Manila

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

Purchase

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Print

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Lithograph

Uring Antropolohikal

Artwork

Uring Museolohikal

Lithograph

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Excellent

Materyal

Ink on paper

Mga Sukat

55.40 x 36.50 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Bibliograpiya

Walang handang data sa ngayon

Anotasyon

Pinananatili ng proseso sa paglimbag ni Aviado ang kalidad ng bugso ng mga linyang kanyang ginuguhit: ang gaan sa salat, ang matalas na gamit ng panulat, ang makukulay na parang. Ang boteng may telang mitsa at lamang likido ay pulidong nakapilipit sa mga linya at mga kulay, sa pagsasanib ng matitikas na linya at tila-impasto na ‘painting.’ Isang maestrong tagalimbag, ipinamamalas ni Aviado ang kanyang tiwala sa proseso ng paglimbag, na may mga bahagyang pag-iiba-iba sa bawat imprenta sa isang edisyon. Sa ganang ito, at dahil ng halimbawang ito, ang likha ni Aviado ay isang katangi-tangi at orihinal na limbag, sa kabila ng batayang katangian ng paglimbag – pag-uulit ng tatak. Pinatitingkad din ng likhang “Molotov Cocktail” ang relasyon sa pagitan ng limbag at aktibismo: ang cocktail, isang improbisadong bomba, ay nakatatak sa madla noong panahon ng panunuligsa laban sa rehimeng Marcos mula noong dekada 70 hanggang dekada 80.

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.