Dahil sa mga limitasyon sa copyright, ang imaheng ito ay pang-21AM lamang.

Tingnan sa Hypermedia

Male Headdress

Decorative plaiting, cutting, notching, metal coiling

Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Petsa ng paggawa

Walang handang data sa ngayon

Pangkat ng Wika ng Manlilikha

Ilongot

Kolektibo ng mga Manlilikha

Walang handang data sa ngayon

Lugar ng Pinanggalingan

Nueva Vizcaya

Kasaysayan ng paglipat ng pagmamay-ari o pinagmulan

Purchase

Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Decorative plaiting, cutting, notching, metal coiling

Sub-Klasipikasyon ng proseso ng pagkagawa

Walang handang data sa ngayon

Uring Antropolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Uring Sub na Museolohikal

Walang handang data sa ngayon

Kondisyon

Tarnished metal; abrasion on bead; good and stable

Materyal

Beak of a scarlet hornbill, brass, mother of pearl, rattan, feather, wood, cotton, yarn, horse hair

Mga Sukat

54.00 x 16.00 x cm

Pahayag ng Manlilikha

Ellis, George R. "Arts & People of the Northern Philippines" (In Casal, et.al. The People & Art pf the Philippines. Los Angeles: University of California, 1981), p. 241

Bibliograpiya

Walang handang data sa ngayon

Anotasyon

Yari sa pinagkabit-kabit na rattan, ulo’t tuka ng isang uri ng kalaw (Rufous Hornbill), kinadenang kawad, kinikil na maliliit na pirasong lata, at beads ang putong na itong tanging gamit ng mga lalaking Ilongot. Kapansinpansin ang kulay pula ng tuka ng kalaw, na siya ring kulay ng mga mahahabang hikaw o batling [Ilongot] na ginagamit rin ng mga lalaking Ilongot, sabay sa putong. Bukod sa kulay, katangi-katangi rin ang liit ng pagkakagawa ng mga detalya ng mga elemento. Sa pagkakabuo nitong putong, may bilog na nakasaklob sa ulo, at may pahabang elemento nagtatapos sa tuka ng kalaw—isang pagpapahaba ng mukha. Nagmimistulang ibon ang may suot. Ayon sa pag-aaral ng mag-asawang antropolohistang Renato Rosaldo at Michelle Zimbalist Rosaldo nung dekada 70, napapaloob itong putong (at katambal na batling) sa isang malalim na complex na nagtatagnitagni ng pamumugot ng ulo, kaalamang buhay, sekswalidad, pusok ng damdamin na nagsasanhi ng pag-iinit at pamumula ng katawan—kasama ang pagsusuot nitong putong at batling. Tanging lalaking nakapugot na ng ulo ang may karapatang magsuot nitong signo ng isang kaganapan.

Kuro-kuro ng isang curator

Sa mga gamit na tulad nitong putong, ang pagpapahaba o pagpapalakas ng dating ng mga bahagi ng katawan sa pamamagitan ng estetikong pininong kagamitan—na karaniwang sinasailalim sa kategoryang alahas—sa totoo’y lampas sa konseptong alahas bilang palamuti, pagpaparangya, o paggayak. Hindi maaring isiping alahas ang mga ito. Hindi saklaw ng konseptong alahas—na laging may diin ng mga konseptong yaman at kapangyarihang panlipunan at pangekonomiya—ang uri ng kapangyarihan, tulad ng pinapahayag ng putong na ito, na namumutawi sa kaalamang nakasuksok sa larangang esoteriko, na maaabot lamang sa pamamagitan ng paguumapaw ng pusok ng damdamin tulad ng nagaganap sa pamumugot. Bukod pa, at sa kabilang dako, pinupuno ng sukdulang karahasan ang alahas na nagsasaad ng pagkaganid, tulad, halimbawa ng koleksyon nina Jane Ryan at William Saunders (Imelda and Ferdinand Marcos). MPR

Paglisensya

Ang ekslusibong Mga Karapatang Intelektwal na Pag-aari ng mga impormasyong nakatala sa website na ito ay nananatili sa (mga) manlilikha at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, at protektado ng mga batas ng Republika ng Pilipinas. Walang anumang bahagi ng website ang maaaring i-reproduce, ilathala, ipamahagi, o ipakalat sa anumang anyong pampubliko o anumang paraang komersyal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa (mga) manlilikha at sa CCP.

Para humingi ng mga pahitulot at paglisensya, mag-email sa vamd@culturalcenter.gov.ph.

Feedback

Patuloy kaming nag-aaral tungkol sa aming mga koleksyon at sa pag-update ng nilalaman ng website na ito. Mayroon bang hindi wasto na impormasyon sa rekord na ito, na sa tingin mo ay kailangan naming ayusin o baguhin? Kontakin kami sa vamd@culturalcenter.gov.ph.